Το trailer της τηλεοπτικής σειράς Halo επιβεβαιώθηκε για τα The Game Awards

2021.12.08 14:56 VisualSuspect Το trailer της τηλεοπτικής σειράς Halo επιβεβαιώθηκε για τα The Game Awards

Το trailer της τηλεοπτικής σειράς Halo επιβεβαιώθηκε για τα The Game Awards submitted by VisualSuspect to playsiderscom [link] [comments]


2021.12.08 14:56 AseRoths-Dragon [USA-NM] [H] PayPal [W] Samsung Galaxy Tab S6 or a Lenovo P11 Pro

Morning HWS, I'm looking for a Galaxy Tab S6 or a Lenovo P11 Pro, I'm not really interested in a s6 lite, but I will consider a s7+ if I have to.
Thank you guys!
submitted by AseRoths-Dragon to hardwareswap [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Bizzmarc What’s the best ‘update’ post on Reddit?

submitted by Bizzmarc to AskReddit [link] [comments]


2021.12.08 14:56 EDMLiveset Will Sparks - CLUBWRK 032 feat. VIZE

submitted by EDMLiveset to EDMmixes [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Mr_Nofapper Relapsed

Couldn't even handle 2 days only. I'm fucked up man!!🥺😞
submitted by Mr_Nofapper to NoFap [link] [comments]


2021.12.08 14:56 ReddieBoo Scorbus question!

Just read about the changes made to the Cursed Child adaptation for Broadway. In them Albus says that Scorpius is the most important person in his life and maybe he'll always be. Supposedly there's some heavy romantic implication.
Tbh I don't consider Cursed Child canon, more like a mistake lol, but this still bothers me a bit. So that said, would a possible Scorbus pairing turn you off from Drarry in any way? Do think it'd be accepted if both couples existed at the same time?
submitted by ReddieBoo to drarry [link] [comments]


2021.12.08 14:56 rileyrhoades My aircraft updates and world updates will download completely and then restart. It becomes and endless loop. Anyone else have this issue or a workaround?

submitted by rileyrhoades to MicrosoftFlightSim [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Mountain-of-Snow If Elsa was in our world, what would you want her to help us with the most

View Poll
submitted by Mountain-of-Snow to Frozen [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Custo481 Seriously Is this a hermie?

submitted by Custo481 to DWC [link] [comments]


2021.12.08 14:56 DunArame As We Prepare for Launch

I think it’s all too easy to jump on the Internet and complain or parrot someone else’s opinions or negative views from watching a video when you haven’t even experienced the campaign yet. 343 worked very hard on the game and to create something new. They did a ton of work during a global pandemic were they had to work remotely. Can you imagine how hard it is?
Yes it’s not ideal that all of the modes aren’t there, or co-op isn’t there, but the previous games in the history of Halo have taken some time to get going.
Maybe try congratulating and thanking the team for all of the hard work that they put in over the last few years instead of bashing them. And it’s not easy to say that we shouldn’t expect perfection on day one, but it is understanding that creating new worlds is hard. Engineering and creating art and working remotely is hard. Programming and bug fixing and testing is hard. And yet they still managed to give us multiplayer and a campaign and something new for the community.
Thanks 343. Thanks Bungie. Thanks Microsoft. I can’t wait to continue the fight.
Signed, A humble Halo fan
submitted by DunArame to halo [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Mobstarz Can fits perfectly on top

Can fits perfectly on top submitted by Mobstarz to Perfectfit [link] [comments]


2021.12.08 14:56 chirapatwritessongs Need some advice on Mechanical license/ remaking of records

hello everyone, I'm an up-and-coming artist and I've been releasing original songs mostly. However, in the early stage of my career, I've made quite a few cover songs on youtube (I didn't obtain any mechanical license). Recently there's an account approaching me on Instagram asking to use my vocal to remake a proper cover so that she could distribute it on all platforms (and she will then obtain the right and own this new cover). She will pay me $100 for my vocal and make me sign a 'hire contract' so essentially, it's like hiring me to sing the song for her so that she could make a record. Am I allowed to do this? It feels wrong because I didn't have any publishing right, I was just doing it on youtube for fun. I appreciate all advice, thank you in advance.
submitted by chirapatwritessongs to musicbusiness [link] [comments]


2021.12.08 14:56 2ephyrr I swear to god I just hopped in a car in fortnite and WUSYANAME started playing

We gotta be in a simulation
submitted by 2ephyrr to tylerthecreator [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Danyaluncle Archaeologists investigating a previously unknown Roman roadside settlement in a Cambridgeshire village have discovered evidence of the first example of a Roman crucifixion in the UK.

Archaeologists investigating a previously unknown Roman roadside settlement in a Cambridgeshire village have discovered evidence of the first example of a Roman crucifixion in the UK. submitted by Danyaluncle to Archaeology [link] [comments]


2021.12.08 14:56 v3n3z [FREE] Westside Gunn Type Beat - "Flygod" | Boom Bap Type Beat

[FREE] Westside Gunn Type Beat - submitted by v3n3z to PromoteYourMusic [link] [comments]


2021.12.08 14:56 izNoahk Zekrom! Adding 10! 1008 7573 0798

1008 7573 0798
submitted by izNoahk to PokemonGoFriends [link] [comments]


2021.12.08 14:56 SnooCookies1360 Gotta get those numbers up!

Gotta get those numbers up! Silver Silver Silver Silver Silver FUCK I LOVE SILVER.

https://preview.redd.it/4jhkp9ivxc481.png?width=1175&format=png&auto=webp&s=d79fe4a8149166606fcfda3968b552e5fc412ae6
submitted by SnooCookies1360 to Wallstreetsilver [link] [comments]


2021.12.08 14:56 NotRealOpinions Brigette Lundy-Paine

Brigette Lundy-Paine submitted by NotRealOpinions to FamousFaces [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Spiderre12 Learn English with dialogues. | Job search | Everyday dialogues and conversations. Episode 1

submitted by Spiderre12 to youtubestartups [link] [comments]


2021.12.08 14:56 EDMLiveset Radio Prospect 182 - Pook

submitted by EDMLiveset to EDMPodcast [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Still-Werewolf-2634 xceldefi project

xceldefi #xcelswap #BSC #XLD #DeFi #XcelLab #DEX #crypto #BinanceSmartChain #decentralizedfinance #defimarket #defiwallet #defilending #defistaking #pancakeswap #investinxld #buyxld great project with a great perspective.which does not stop to impress! team with good products. submitted by Still-Werewolf-2634 to Crypto_com [link] [comments]


2021.12.08 14:56 ragerlol1 I have this rust on one of my body panels, the hole next to the door is about the size of my fist and just barely goes through. Should I cut the whole length and attach a new piece of panel or would a bondo/fiberglass patch be enough to fix it?

I have this rust on one of my body panels, the hole next to the door is about the size of my fist and just barely goes through. Should I cut the whole length and attach a new piece of panel or would a bondo/fiberglass patch be enough to fix it? submitted by ragerlol1 to MechanicAdvice [link] [comments]


2021.12.08 14:56 Ars3935 So i was bored, and do this

So i was bored, and do this
https://preview.redd.it/tld15asuxc481.png?width=1226&format=png&auto=webp&s=2fc2d715b72d2c70185068463517a7134f902f96
submitted by Ars3935 to Worldbox [link] [comments]


2021.12.08 14:56 CMShortboy How often do you change your toothbrush?

View Poll
submitted by CMShortboy to polls [link] [comments]


2021.12.08 14:56 klutzysunshine 'Walker' Prequel in Development at The CW

'Walker' Prequel in Development at The CW submitted by klutzysunshine to Walker [link] [comments]


http://klishespb.ru